CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSIT SAO ĐỎ LÀ ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE KỸ THUẬT CAO. TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MẶT TRONG HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC CỦA NỀN KINH TẾ. ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Tấm chống chói

Tấm chống chói

Liên Hệ

Thông Tin Chi Tiết

TẤM CHỐNG CHÓI

Giải pháp an toàn giao thông

Sản phẩm được ứng dụng rộng rải trong lĩnh vực giao thông công chính, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

TẤM CHỐNG CHÓI

Giải pháp an toàn giao thông

Ứng dụng: lắp đặt TẤM CHỐNG CHÓI trên đầu dải phân cách là giải pháp góp phần cho an toàn giao thông

SẢN PHẨM LIÊN QUAN: