CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSIT SAO ĐỎ LÀ ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE KỸ THUẬT CAO. TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MẶT TRONG HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC CỦA NỀN KINH TẾ. ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Bản vẽ Song chắn rác

1. Song chắn rác 250×710 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

2. Song chắn rác 250×710 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

3. Song chắn rác 250×710 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

4. Song chắn rác 250X880 tải trọng 15KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

TẢI XUỐNG (PDF, Unknown)

[/spoiler ]

 

5. Song chắn rác 300×800 tải trọng 15KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

TẢI XUỐNG (PDF, Unknown)

 

6. Song chắn rác 300×800 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY
GDE Error: Unable to determine file type from URL

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

TẢI XUỐNG (PDF, Unknown)

 

8. Song chắn rác 400X800 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

9. Song chắn rác 400X800 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

10. Song chắn rác 400X800 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

11. Song chắn rác 430X860 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

12. Song chắn rác 440X1000 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

13. Song chắn rác 500X700 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY