CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSIT SAO ĐỎ LÀ ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE KỸ THUẬT CAO. TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MẶT TRONG HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC CỦA NỀN KINH TẾ. ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Bản vẽ Nắp hố ga v2

1. Nắp hố ga 850×850 nắp 650 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

2. Nắp hố ga 850×850 nắp 650 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

3. Nắp hố ga 850×850 nắp 650 tải trọng 250KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

4. Nắp hố ga 850×850 nắp 650 tải trọng 400KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

5. Nắp hố ga 850×850 nắp 700 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

6. Nắp hố ga 850×850 nắp 700 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

7. Nắp hố ga 850×850 nắp 700 tải trọng 250KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

8. Nắp hố ga 850×850 nắp 700 tải trọng 400KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

1. Nắp hố ga 900×900 nắp 650 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

2. Nắp hố ga 900×900 nắp 650 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

3. Nắp hố ga 900×900 nắp 650 tải trọng 250KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

4. Nắp hố ga 900×900 nắp 650 tải trọng 400KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

1. Nắp hố ga 1000×1000 nắp 800 tải trọng 75KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

2. Nắp hố ga 1000×1000 nắp 800 tải trọng 125KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

3. Nắp hố ga 1000×1000 nắp 800 tải trọng 250KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY

 

4. Nắp hố ga 1000×1000 nắp 800 tải trọng 400KN

TẢI XUỐNG

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NGAY