CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSIT SAO ĐỎ LÀ ĐƠN VỊ CHUYÊN NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE KỸ THUẬT CAO. TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MẶT TRONG HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC CỦA NỀN KINH TẾ. ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Đá Classic

 Đây là những sản phẩm với bộ sưu tập màu sắc đa dạng, được ưa chuộng và phổ biến trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm này có thể đáp ứng hầu hết các ý tưởng thiết kế trong mọi công trình.

PĐ 105 copyPĐ 106 copyPĐ 101 copyPĐ 105 copy copyPĐ 100 copyCopy of PĐ 107 copy copy PĐ 102 copyPĐ 107 copy    PĐ 103 copy PĐ 104 copy